Direktorica Mitinga
Ivana Brkljačić
e-mail: office@zagreb-meeting.com
tel: +385 1 644 9314

Menadžer Mitinga
Daniel Wessfeldt
e-mail: daniel.wessfeldt@jrssm.com
mobile: +46 70 4104 606

Marketing, protokol i ulaznice
Jana Radeljak
e-mail: marketing@zagreb-meeting.com
tel: +385 1 644 9314

Voditelj Press službe

Marin Šarec
e-mail: press@zagreb-meeting.com
tel: +385 1 644 9314